New Real estates

With over 700,000 active listings, Realtyspace has the largest inventory of
apartments in the VIET NAM
4 Bedrooms
5 Bathrooms
1 Garage
admin
Apartment
385 k

Properties Submitted

12

Professional Agents

235 k

Success Stories

496 k

Happy Customer

FEATURED PROPERTIES

Đây là dòng nói sơ về các dự án hot . CÓ gì e tự nghĩ và thêm vào

We have properties in these areas

Đây là đoạn giới thiệu về các sale chính hiệu .